I Den Här Artikeln:

Om du har avskräckande statliga skatter som egendom eller inkomstskatt kan staten bifoga en lien till din egendom för att tillfredsställa skulden. En statsskattepension används i allmänhet som säkerhet för skulden.

Kriterier

Staten lämnar en besked om statlig skattemyndighet efter att den har utvärderat skatten, skickat dig en skatteavgift, och du betalade inte skatten. Innan du lämnar in lien skickar staten i allmänhet dig en slutlig skatteavgift som låter dig känna till skattesumman, förfallodagen och att en lien kommer att arkiveras inom en viss tidsram.

Fast egendom

Staten kan sätta en lien mot hela din egendom, inklusive ditt hem och din bil samt alla dina rättigheter till egendom som dina kundfordringar, om du är en affärsman.

Effekt

En lien kan negativt påverka ditt kreditpoäng och göra det svårt för dig att köpa ett hem eller en bil i framtiden.

Uttag

En statsskattepengar kan återkallas om du betalar skatteskulden, om staten har gjort ett misstag, och om stadgan om begränsningar upphör att gälla-10 år från arkiveringsdagen.

Kreditavskrivning

Staten har ingen kontroll över hur länge lien kvarstår på din kredit rapport. Om du har uppfyllt lien och behöver uppdatera din kreditrapport, kontakta kreditbyråerna.

Förebyggande / Lösning

Du kan undvika en statlig skattesedel genom att snabbt svara på anmälningarna. Om du inte kan göra betalningen i sin helhet, kontakta din lokala avdelningsavdelning och gör betalningsarrangemang för att tillgodose skulden.


Video: