I Den Här Artikeln:

Enligt en ny studie publicerad i tidningen PLOS ONE, människor ändrar tonhöjden av sin röst beroende på hur dominerande de känner med avseende på den person som de talar med.

Uppgifterna för studien samlades in genom att simulera en arbetsintervju där upptäckten gjordes att människor byter sina kännetecken, i synnerhet tonhöjd, som matchar lyssnarens sociala status. Det som hittades var att när någon ansåg att den person som de talade dominerar för dem, det vill säga en chef eller en potentiell chef, höjde de sin röst för att visa att de var underdaniga och inte ett hot.

"Dessa förändringar i vårt tal kan vara medvetna eller medvetslösa, men röstkarakteristiken verkar vara ett viktigt sätt att kommunicera social status. Vi hittade att både män och kvinnor ändrar sin tonhöjd som svar på människor som de tycker är dominerande och prestigefyllda", säger Dr. Viktoria Mileva, en av forskarna, sade.

Det bör också noteras att personer som känner sig naturligt dominerande tenderade att ändra både tonhöjd och volym minst.

Allt detta är att säga om du befinner dig i ett högre register när du pratar med din chef eller överlägsen, nu vet du varför. Det är inte du, det är mänsklig natur.


Video: Why you don’t like the sound of your own voice | Rébecca Kleinberger